Tori

– osta, myy, lahjoita...


Dreija

Os­tan drei­jan! Tar­joa.

Ilmoituksen jättäjä: Assi

Puhelin: 0406852623

Sähköposti: assi.backlund@gmail.com

Jätetty: 24.09.2023Ostan/vuokraan dreijan

Et­sin­näs­sä säh­kö­käyt­töi­nen lii­ku­tel­ta­va (pöy­tä)drei­ja, jos­sa kui­ten­kin te­hoa jon­kin ver­ran. Esim. SHIM­PO RK-5T. Mie­lel­lä­ni os­tan omak­si mut­ta jos si­nul­la ei ole omal­le­si sään­nöl­lis­tä käyt­töä, voin myös vuo­kra­ta drei­jan jok­si­kin ai­kaa. Tar­ve syys-mar­ras­kuun ai­ka­na. Asun Naan­ta­lis­sa mut­ta Ete­lä-Suo­men alu­eel­ta pys­tyn nou­ta­maan vuo­kral­le ja omak­si kau­em­paan­kin. Upe­aa al­ka­vaa syk­syä!

Ilmoituksen jättäjä: Miia

Puhelin: 0407415006

Sähköposti: miia@innollinen.fi

Jätetty: 11.08.2023Ostan dreijan!

Ha­luan os­taa drei­jan, ota yh­teyt­tä jos si­nul­la on yli­mää­räi­nen!
Terv. Sa­bi­na

Ilmoituksen jättäjä: Sabina Lönnroth

Puhelin:

Sähköposti: sabina.lonnroth@gmail.com

Jätetty: 22.07.2023Ostan savimankelin
12345 €

Os­tan sa­vi­man­ke­lin . Soi­ta tai jä­tä vies­tin puh:0405034218
T.Mee­li

Ilmoituksen jättäjä: Meeli

Puhelin: 0405034218

Sähköposti: meeli.rinta@netikka.fi

Jätetty: 21.06.2023Ostan keramiikkauunin

Haus­sa n. 45-80L kor­kean­pol­ton (1300°C) ke­ra­miik­ka­uu­ni!

Ke­ra­miik­kas­tu­diom­me tar­vit­see pie­nem­män uu­nin isom­man ka­ve­rik­si toi­min­nan kas­vaes­sa. Mi­kä­li si­nul­la on siis­ti ja toi­mi­va kor­kean­pol­ton uu­ni, jos­ta ha­luat teh­dä kau­pat, ole yh­tey­des­sä.

#os­te­taan #ke­ra­miik­ka­uu­ni #os­te­taan­ke­ra­miik­ka­uu­ni

Ilmoituksen jättäjä: Anna Korpiaho

Puhelin: 0408470642

Sähköposti: info@korpiahodesign.fi

Jätetty: 22.05.2023Ostan pienen keramiikkauunin

Hei, on­ko si­nul­la pie­neh­kö uu­ni vail­la uut­ta ko­tia. Tar­vit­sem­me pie­nen uu­nin isom­pien rin­nal­le to­si toi­miin:)
Max ko­ko 80 l
Ota yh­teyt­tä 0401804811

Ilmoituksen jättäjä: Cihu

Puhelin: 0401804811

Sähköposti: cihu@cihu.fi

Jätetty: 20.04.2023Ostetaan saviuuni

Os­tan pie­neh­kön sa­vi­uu­nin ko­ti­käyt­töön koh­tuu­hin­nal­la. Tu­li­si jak­saa polt­taa kor­kea­polt­toi­sia sa­via ja la­si­tus­polt­to­ja to­ki myös. Ei voi­ma­vir­taa!

Nou­dan pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta tai sen lä­hia­lueil­ta.

Ilmoituksen jättäjä: Elina Niemistö

Puhelin:

Sähköposti: elina.niemisto@gmail.com

Jätetty: 05.03.2023